เกิดวังปารุสก์

PDFPrintEmail
สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และ สมัยประชาธิปไตย

With shipment Package for 0.00 ฿
Base price 895.00 ฿
Base price for variant 895.00 ฿
Variant price modifier:
Base price with tax
Salesprice with discount
Sales price 895.00 ฿
Discount
Description

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์หรือที่รู้จักกันในหมู่พระญาติว่า ท่านหนู ประสูติในปลายรัชกาลท่ี ๕ เป็นพระโอรสองค์เดียวในสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถและหม่อมคัทริน ซึ่งเป็นสตรีชาวรัสเซีย ชีวิตตอนทรงพระเยาว์ ได้ทรงใกล้ชิดกับพระบรมวงศานุวงศ์และเติบโตในราชสําานักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ผู้เป็นย่า ได้ทรงรู้เห็นชีวิตในวังมากมาย จากความสุขในวัยเด็กของท่านและต้องเผชิญกับ ความพลัดพรากหลายครั้ง การศึกษาและการใช้ชีวิตในอังกฤษและยุโรป การจัดการแข่งรถกับพระองค์พีระฯ เป็นต้น ซึ่งผู้ประพันธ์ได้ใช้สําานวนภาษาไทยที่ชวนอ่าน เข้าใจง่ายและน่าติดตาม การพิมพ์ครั้งใหม่นี้ ได้รวมสองภาคเข้าด้วยกัน คือ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และ สมัยประชาธิปไตย แต่ยังคงเน้ือหาสาระที่เข้มข้นเช่นเดิม ได้เพิ่มภาพประกอบที่ค้นใหม่อีกมากเกือบแปดร้อยรูป ซึ่งเป็นรูปเก่าท่ีหาดูได้ยากและ ไม่เคยตีพิมพ์ท่ีใดมาก่อน ตั้งแต่ปลายรัชกาลท่ี ๕ จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๑ ท้ายเล่มยังเพิ่มเชิงอรรถและสารบัญค้นชื่ออีกด้วย

ISBN
978 616 451 052 4
Author
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
Size
สูง240 x กว้าง170 มม.
No. of pages
584 หน้า
Specification
ภาพประกอบ 762 ภาพ, ปกแข็ง