ผ้าบาติก

PDFPrintEmail
ในพระปิยมหาราชสายสัมพันธ์สยามและชวา

With shipment Package for 0.00 ฿
Base price 2,800.00 ฿
Base price for variant 2,800.00 ฿
Variant price modifier:
Base price with tax
Salesprice with discount
Sales price 2,800.00 ฿
Discount
Description

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนชาวาทั้งหมดสามครั้ง เมื่อ พ.ศ. 2413  พ.ศ. 2439 และ พ.ศ. 2444
ตลอดเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินทั้ง 3 ครั้ง พระองค์ได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอย่างสนพระราชหฤทัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะในการสร้างสรรค์ผ้าบาติก หัตถศิลป์พื้นเมือง อันเลื่องชื่อของชวาโปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเขียนผ้าบาติกหลายแห่ง เพื่อทอดพระเนตรขั้นตอนการเขียนลายและย้อมสีผ้าทรงซื้อผ้าบาติกจากโรงเขียนผ้าที่มีชื่อเสียงและจากพ่อค้าทั่วไป นอกจากนี้ยังมีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายผ้าบาติกอีกเป็นจำนวนมาก รวมแล้วทรงมีผ้าบาติกเท่าที่ค้นพบได้มากกว่า 300 ผืน เก็บรักษาไว้ในพระบรมมหาราชวัง
    ครั้งที่มีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อพ.ศ. 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะทำงานพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เชิญฉลองพระองค์และพระภูษาโบราณจากพระบรมมหาราชวังมาศึกษา อนุรักษ์และซ่อมแซม ทำให้ได้พบผ้าบาติกดังกล่าว ซึ่งมีลวดลายงดงามอย่างยิ่งและปัจจุบันนี้คงหาชมได้ยาก คณะทำงานพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเมื่อ พ.ศ. 2557 เชิญผ้าบาติกชุดนี้ออกมาจัดแสดงนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา” ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 - พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พร้อมตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญเขียนหนังสือประกอบนิทรรศการ

Author
โดย มยุรี วีรประเสริฐ, ศาสตรัตน์ มัดดิน ปิยนันท์ เพชระบูรณิน
ISBN
978 616 8044 07 0
Size
290 x 290 มม.
No. of pages
320 หน้า
Specification
ปกแข็ง,680 ภาพสี่สีตลอดเล่ม