บ้านขุนพิทักษ์รายาปัตตานี

khunPithakRaya Cover0010020030057
Rating: Not Rated Yet
Price
Variant price modifier:
Base price with tax
Salesprice with discount
Sales price 1,500.00 ฿
Discount
Description

การอนุรักษ์บ้านเก่าของจีนฮกเกี้ยน ในย่านเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สู่สภาพปัจจุบัน เปิดเผยขั้นตอนทุกด้านในการซ่อมแซมบ้านนี้

 

บ้านขุนพิทักษ์รายา สร้างขึ้นมาประมาณปีพุทธศักราช 2460 ตั้งอยู่ในย่านการค้าของจังหวัดปัตตานีเมื่อยุค 100 ปีที่ผ่านมา และเป็นที่พักอาศัยต่อเนื่องมา 4 รุ่น 

อาคารหลังนี้คือสถานที่เกิดของคุณแม่ศรีสุมาลย์ สุวรรณมงคล จึงตั้งใจที่จะบูรณะฟื้นฟูและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายในให้คงไว้เหมือนเดิม เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษ และทดแทนพระคุณแม่ในโอกาสอายุมงคลครบ 7 รอบ 84 ปี ของท่าน และเพื่อให้ทายาทรุ่นต่อไปได้สืบทอดอาคารแห่งนี้ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่สนใจ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่จังหวัดปัตตานีแผ่นดินเกิดของคุณแม่ การบูรณะอาคารหลังนี้ นับเป็นครั้งแรกในย่านชุมชนเก่าหัวตลาด 

การบูรณะฟื้นฟูบ้านขุนพิทักษ์รายาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมด้วยการเปิดบ้าน โดยมีพิธีเชิญเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปัตตานีเคารพนับถือ 23 องค์ จากศาลเจ้าเล่งจูเกียงประทับเกี้ยวเข้ามาในบ้าน ซึ่งตรงกับในวันสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว