฿1,500.00

บ้านขุนพิทักษ์รายาปัตตานี


Author
อนุพาสน์ สุวรรณมงคล
ISBN
978 616 451 047 0
Size
สูง 294 x กว้าง 206 มม.
No. of pages
176 หน้า
Specification
178 ภาพสี่สี, ปกแข็ง

Description


การอนุรักษ์บ้านเก่าของจีนฮกเกี้ยน ในย่านเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สู่สภาพปัจจุบัน เปิดเผยขั้นตอนทุกด้านในการซ่อมแซมบ้านนี้

บ้านขุนพิทักษ์รายา สร้างขึ้นมาประมาณปีพุทธศักราช 2460 ตั้งอยู่ในย่านการค้าของจังหวัดปัตตานีเมื่อยุค 100 ปีที่ผ่านมา และเป็นที่พักอาศัยต่อเนื่องมา 4 รุ่น

อาคารหลังนี้คือสถานที่เกิดของคุณแม่ศรีสุมาลย์ สุวรรณมงคล จึงตั้งใจที่จะบูรณะฟื้นฟูและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายในให้คงไว้เหมือนเดิม เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษ และทดแทนพระคุณแม่ในโอกาสอายุมงคลครบ 7 รอบ 84 ปี ของท่าน และเพื่อให้ทายาทรุ่นต่อไปได้สืบทอดอาคารแห่งนี้ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่สนใจ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่จังหวัดปัตตานีแผ่นดินเกิดของคุณแม่ การบูรณะอาคารหลังนี้ นับเป็นครั้งแรกในย่านชุมชนเก่าหัวตลาด

การบูรณะฟื้นฟูบ้านขุนพิทักษ์รายาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมด้วยการเปิดบ้าน โดยมีพิธีเชิญเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปัตตานีเคารพนับถือ 23 องค์ จากศาลเจ้าเล่งจูเกียงประทับเกี้ยวเข้ามาในบ้าน ซึ่งตรงกับในวันสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว