Image

สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์ ทำงานด้านการตลาดประจำองค์กรญี่ปุ่น   มีความสนใจประวัติศาสตร์ไทย ล้านนา และรัฐฉาน จึงเริ่มต้นแปลเอกสาร และหนังสือประวัติศาสตร์จากภาษาต่างประเทศ เป็นภาษาไทย ผลงานเล่มแรกที่สร้างชื่อเสียง ได้แก่ เจ้าฟ้าแห่งอาทิตย์อัสดง ความทรงจำจากรัฐฉาน ซึ่งมีกระแสตอบรับจากผู้อ่านเป็นอย่างดี
จากนั้น จึงมีผลงานกับสำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์ มาโดยตลอด กระทั่งปัจจุบัน พระราชพิธีแห่งกรุงสยาม สายธารแห่งรอยอดีต กาลครั้งหนึ่งในแดนมังกร

Book by สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์

 

ตั้งแต่โบราณกาลถึง พ.ศ. ๒๔๗๕

฿1,200.00
View details

ประวัติศาสตร์พม่าในมุมมองของข้าพเจ้า

฿565.00
View details

ชีวิตผจญภัยของเสี่ยวหลู่ กัว

฿395.00
View details

ของโฮลต์ ฮาลเลตต์ พ.ศ. 2427

฿595.00
View details