สัญลักษณ์เขมร

PDFPrintEmail

With shipment Package for 0.00 ฿
Base price: 100.00 ฿
Base price for variant: 100.00 ฿
Variant price modifier:
Base price with tax:
Salesprice with discount:
Price: 100.00 ฿
Discount:
Description

เมืองพระนครถือว่า เป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ทุกคนปราถนาจะได้ไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต ภาพสลักนูนต่ำ งานประติมากรรมของเหล่าเทพยดา นางอัปสร ภาพแกะสลักรูปเคารพ

ต่างๆ ที่ถูกสรรสร้างขึ้น เพื่อเป็นสิ่งบูชาในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธ แต่ละปราสาทที่ประกอบไปด้วยองค์ปรางค์ประธาน ระเบียงคตและสิ่งประกอบศาสนสถานเหล่านี้ถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธา ความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นศิวลึงค์ ที่เป็นรูปเคารพยิ่งใหญ่แห่งพระศิวะ เหล่านางอัปสร นับพันที่แกะสลักประดับประดาที่ระบียงคตของนครวัด หรือ ประตูหินทรายที่มียอดปรางค์พรหมพักตร์ที่ตั้งเด่นอยู่ทั้งสี่ทิศ ของทางเข้าสู่นครธนนั้น นับเป็นสิ่งที่แสดงความยิ่งใหญ่แห่งเมืองพระนครของกัมพูชา

หนังสือเล่มเล็กๆ ที่สมบูรณ์ทั้งภาพประกอบและเนื้อหาแห่งสัญลักษณ์เขมรที่ผู้อ่านจะได้อรรถรสและความรู้แห่งศิลปะเขมร อย่างง่ายและรวดเร็ว ภาพที่สวยงามและเนื้อหาที่อ่านและเข้าใจง่ายโดยไมเคิล ฟรีแมน ช่างภาพอังกฤษ

ที่คลุกคลีใแวดวงนี้มายาวมากและมีผลงานมาล้วหลายเล่มที่นำเสนอความงามที่ซ่อนเร้นอยู่ในดินแดนอุษาคเนย์แห่งนี้

ISBN
9748225534
Author
ไมเคิล ฟรีแมน
Size
สูง140 x กว้าง120 มม.
No. of pages
198 หน้า
Specification
ปกแข็ง ภาพประกอบสีสีกว่า 100 ภาพ