เจ้าชีวิต

PDFPrintEmail
พงศาวดาร ๙ รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี

With shipment Package for 0.00 ฿
Base price: 800.00 ฿
Base price for variant: 800.00 ฿
Variant price modifier:
Base price with tax:
Salesprice with discount:
Price: 800.00 ฿
Discount:
Description

เจ้าชีวิต เป็นพระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ซึ่งแต่เดิมทรงแต่งเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างประเทศที่สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของชาติไทยโดยละเอียด เพราะหนังสือที่จะรวบรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยมีให้อ่านน้อยมาก สำหรับการที่ทรงแปลเป็นภาษาไทยนี้ ก็เพื่อที่จะให้คนไทยได้ทราบถึงเรื่องราวที่ทรงเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษและให้คนไทยที่ไม่สามารถอ่านฉบับภาษาอังกฤษได้ จะได้เข้าใจเนื้อหาต่างๆ ภายในหนังสือเล่มนี้เนื้อหาของ เจ้าชีวิต จะเป็นการบรรยายประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเป็นการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยในแง่การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมหนังสือเล่มนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ ในหนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่านจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้ปรับปรุงรูปเล่มใหม่และเพิ่มภาพประกอบอีกมากมาย เป็นภาพที่หายากและทรงคุณค่ายิ่ง รวมทั้งมีเชิงอรรถและสารบาญค้นชื่อในท้ายเล่มอีกด้วย

ISBN
978 974 9863 73 2
Author
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
Size
สูง240 x กว้าง170 มม.
No. of pages
464 หน้า
Specification
ปกแข็ง, ภาพประกอบขาวดำ 565 ภาพ